Vilkår for Digitalt Medlemskab og brug af tjenester i SATS

Gælder fra og med 03.04.2020.

1 INDLEDNING

Nedenstående vilkår kommer i brug mellem personen («Medlemmet») som er navngivet i denne aftale («Aftalen») og SATS. Disse vilkår er en integreret del af Aftalen. Medmindre noget andet eksplicit følger af disse vilkår gælder «Generelle vilkår for medlemskab i SATS» hvis de måtte passe. I henhold til Aftalen vil Medlemmet også være bundet af særskilte vilkår som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på vores hjemmeside.

2 BESTILLING OG BETALING

Aldersgrænsen for at oprette et digitalt medlemskab hos SATS er 18 år. Medlemskabet i SATS er til personligt og privat brug. Uden skriftlig aftale med SATS må tjenesterne kun bruges til ikke-kommercielle formål. Aftalen løber frem til at den opsiges. Gældende priser finder du på SATS’ hjemmeside. Ved ændring i priser, forbeholder SATS sig retten til årlig prisjustering i henhold til forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Adgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved oprettelse. Ved manglende betaling vil adgangen til tjenesten lukkes. Alle medlemskaber forudbetales for aftalt periode. Du vil blive trukket fra dit betalingskort hver måned på datoen for oprettelse af medlemskabet. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab med en ny periode, kan du opsige medlemskabet frem til 24 timer før en ny abonnementsperiode starter. Der gives ikke momsrefusion for køb og brug af digitale tjenester fra udlandet.

3 VARIGHED OG OPSIGELSE

Dit medlemskab fornyes automatisk. Du fornyes til den medlemskabsperiode, som blev opgivet i købsøjeblikket. Medlemskabet kan når som helst opsiges med virkning fra næste medlemskabsperiode, men senest inden 24 timer før ny medlemskabsperiode starter. En opsigelse skal rettes til vores medlemsservice på e-mail eller telefon. Manglende betaling anses ikke som opsigelse.

4 FORTRYDELSESRET

Ved køb af medlemskab hos SATS har du fortrydelsesret i henhold til fortrydelsesret lovens bestemmelser.

5 REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere på den tjeneste, du har købt, beder vi dig tage kontakt til os via e-post eller telefon.

6 RETTIGHEDER

Alle rettigheder til tjenester og indhold tilhører SATS.  Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde mangfoldiggøre indhold uden aftale med SATS.

7 ANSVAR VED TEKNISKE PROBLEMER

SATS’ digitale tjenester kan fra tid til anden være helt eller delvis utilgængelig på grund af vedligeholdelse eller af andre grunde. SATS vil i den grad det er muligt, bestræbe sig på at give brugerne information om begrænsninger i tilgængeligheden. Vedvarende problemer med adgang til de digitale tjenester, skal rettes til vores medlemsservice.  

Produkterne og tjenesterne fra SATS tilbydes uden garanti for deres funktion, kvalitet, anvendelighed for bestemt formål, sikkerhed eller rigtighed. SATS tager forbehold for, at der kan forekomme fejl og unøjagtigheder i indhold, uden at SATS kan holdes ansvarlig for tab der opstår som følge af dette. Dette gælder dog ikke, hvis SATS har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvarsfraskrivelserne i dette punkt gælder til den grad andet ikke følger af lov.

8 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

SATS ASA er behandlingsansvarlig for de personoplysninger som er relateret til dit kundeforhold i SATS Danmark. For mere information om privatliv opfordrer vi dig til at læse vores generelle fortrolighedspolitik.

9 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG ACCEPT AF ANNONCERING

Som aktivt og betalende medlem hos SATS vil vi kunne ringe til dig, samt sende dig tilbud og anden relevant information baseret på oplysninger, vi har om dig som medlem. Vi anser dig for at være aktiv kunde 180 dage efter sidste aktive medlemskab. Markedsføringen vil være i form af nyhedsbrev, e-mail, SMS eller lignende, og kan indeholde tilbud og information på produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til SATS, vil du bare modtage elektronisk markedsføring, hvis du har givet særskilt samtykke til det.

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring, kan du klikke på afmeldingslinket i markedsføringshenvendelse du modtager.

10 BRUD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brud på disse medlemskabsvilkår forbeholder SATS sig retten til at afslutte eller sætte dit medlemskab i bero.

11 KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål om vores brugervilkår, kontakt os gerne. Du finder opdateret kontaktinformation på vores hjemmeside.