SATS er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og efterlever DFHOs samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD).

Som medlem af SATS er du under denne aftale forpligtet til at lade dig teste for doping til enhver tid, når du er til stede i et center, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. 

Nægter du at lade dig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve.

En positiv prøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler, medfører at ADD videregiver oplysninger om resultatet af dopingprøven eller overtrædelsen til SATS hvorefter medlemskabet bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. ADD kan desuden videregive oplysningerne til relevante samarbejdspartnere, og som udgangspunkt medfører en positiv prøve udelukkelse fra træning i mindst 2 år i alle motionscentre, der efterlever DFHOs samarbejdsaftale med ADD.

Ovenstående hviler på Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 07.10.2015), §9, og Bekendtgørelse nr. 1825 af 16.12.2015.