Mistede eller glemte sager i vores centre

Hvis du har glemt eller mistet noget i et af vores centre, bedes du venligst henvende dig i receptionen i centeret.

Ved opbevaring af personlige ejendele i vores skabe i centret er du selv ansvarlig for at bruge en lås, som du selv anser for at være sikker. Glemmer du genstande under opbevaring i skabene i et af vores centre efter tidspunktet for ordinær lukning, har SATS af sikkerhedsmæssige årsager ret til at bryde din hængelås til skabet i omklædningsrummet op, efter at træningscentret er lukket. Grunden til dette er, at alle skabe skal være åbne og tømte med henblik på sikkerhedskontrol i forbindelse med lukning af centret. Låste skabe vil derfor blive brudt op og tømt efter træningscentrets lukketid før den næste træningsdag

SATS kan ikke holdes ansvarlig for tab af sådanne aktiver, heller ikke i den nævnte periode.

Se om SATS har centre i nærheden af dig