Yoga kan nedsætte stress

Stress er subjektivt. Nogen elsker en hektisk hverdag og store udfordringer. Andre bliver nervøse og får angst blot ved tanken.
SATS
Kategori
Mere om træning

Det er faktisk bevist, at positiv stress gør, at man lever længere (McGonigal). Det modsatte gør sig gældende for negativ stress. Hvad gør man, når stress tager overhånd og går ud over helbredet? 

Kan stress være farligt? 

Desværre kan pres og forventninger bidrage til, at man ikke takler hverdagens udfordringer så godt. Mange får en uhensigtsmæssig reaktion, som går ud over den fysiske og mentale sundhed. Udbrændthed, muskelsmerter, hjertebanken og nedstemthed er nogle af symptomerne. At stress er subjektivt kan også bruges til din fordel. Man kan aktivt bidrage til at vende situationen. Yoga har vist sig at være et nyttigt værktøj. 


Afsæt tre minutter, næste gang du mærker skuldrene kravle op til ørerne og tankerne stjæler alt fokus. 


Videnskaben – kan yoga hjælpe? 

Stress kan måles på forskellige måder. En almindelig metode er at måle adrenalinniveauet. Adrenalin er et stresshormon, som aktiveres, når kroppen har behov for et ekstra gear. Det sætter gang i det sympatiske nervesystem, hvorved blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, og der kommer mere blod til de arbejdende muskler. Kroppen bliver dermed hurtigt klar til "fight or flight". Niveauet synes at stige hos personer, der er påvirket af stress og er derfor et godt mål for dette. 

I 2011 gennemførte Lin et al. et studie, hvor de sammenlignede adrenalinniveauet i kroppen hos en yogagruppe og en træningsgruppe. Efter 12 uger målte de en meget større reduktion i adrenalinniveauet hos yogagruppen sammenlignet med træningsgruppen. Dette tyder på, at yoga virker bedre end træning. 

Michaelsen et al. 2005 kom også frem til en lignende konklusion i sit studie. Studiet viste, at deltagerne i yogagruppen fik reduceret deres stressniveau sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke dyrkede yoga. Man så også en tilsvarende reduktion i angst og depression hos yogagruppen. Dette tyder på, at yoga kan være et effektivt værktøj til stressreduktion. 

Tag kontrol over den negative stress 

Selvom det er interessant og nyttigt at vide, at yoga kan hjælpe til at reducere stress, er det op til dig selv at starte behandlingen. 

Ønsker du at teste, om yoga kan hjælpe dig? 

Hvis svaret er ja, anbefaler jeg dig at prøve en yogalektion for først at lære teknikkerne. Der findes mange forskellige yogastile, så det er en god idé at læse om de forskellige typer på forhånd. Man kan også selv øve derhjemme. Det er for eksempel godt at tage en pause og lave vejrtrækningsøvelser i en hektisk hverdag. 

Afsæt tre minutter, næste gang du mærker skuldrene kravle op til ørerne og tankerne stjæler alt fokus. Måske kan yoga give mere glæde og mindre stress i hverdagen.