Her finder du svar på spørgsmål, du måtte have om prisregulering af PT-abonnementer.

Hvorfor stiger prisen på mit PT-abonnement?

Vi er opsatte på at give dig som medlem det bedste tilbud inden for træning. For at kunne fastholde og videreudvikle vores træningstilbud, tilpasser vi fra 1. marts priserne for medlemmer, der har en pris, der afviger fra de gældende listepriser.

Hvor lang tids varsling har jeg?

Du har minimum 45 dages varsling.

Hvornår bliver jeg faktureret for den nye pris?

Den nye pris træder i kraft fra 1. marts 2023, og du betaler den nye pris fra denne dato.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil afslutte mit PT-abonnement?

Skriv til Member Care via vores kontaktformular: https://www.sats.dk/kontaktformular .